Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Fipnil Combo S

Fipnil Combo S

Skóra, włosy, pazury

Roztwór do nakrapiania dla małych psów (2-10 kg).

Więcej szczegółów

Produkt dla:

 • pies_20_22

Forma produktu:

płyn 3 pipety x 0,67 ml

Fipnil Combo S

Fipnil Combo 67 mg/60,3 mg roztwór do nakrapiania dla małych psów (2-10 kg).

SPRZEDAŻ PRODUKTU JEST POD NADZOREM
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn

Zasady prowadzenia obrotu na odległość

Skład jakościowy i ilościowy

Każda pipetka 0,67 ml zawiera:

 • Substancje czynne: Fipronil 67,00 mg (S)-metopren 60,30 mg
 • Substancje pomocnicze: Butylohydroksyanizol (E320) 0,13 mg Butylohydroksytoluen (E321) 0,07 mg
Postać farmaceutyczna Roztwór do nakrapiania. Przezroczysty, bursztynowy roztwór.
Docelowe gatunki zwierząt

Psy od 2 do 10 kg.

Wskazania lecznicze
 • Do stosowania w zwalczaniu inwazji wyłącznie pcheł lub inwazji mieszanych pcheł i kleszczy i (lub) pcheł i wszołów.
 • Zwalczanie inwazji pcheł (Ctenocephalides spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez okres 8 tygodni. Działanie zapobiegające namnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanie larwobójcze) powstających z jaj składanych przez dorosłe pchły, utrzymuje się do ośmiu tygodni po zastosowaniu.
 • Zwalczanie inwazji kleszczy (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus). Działanie roztoczobójcze produktu utrzymuje się przez okres do 4 tygodni.
 • Zwalczanie inwazji wszołów (Trichodectes canis).
 • Produkt może być stosowany jako część programu leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).
Przeciwwskazania

Ze względu na brak dostępnych danych, tego produktu nie należy stosować u szczeniąt poniżej 8. tygodnia życia i (lub) o wadze poniżej 2 kg.

Nie stosować u zwierząt chorych (np. z chorobami ogólnoustrojowymi, gorączką) lub u zwierząt w trakcie rekonwalescencji.

Nie stosować u królików ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, a nawet śmierci.

Ze względu na brak odpowiednich badań, nie zaleca się stosowania tego produktu u gatunków innych niż docelowe.

Produkt ten został opracowany specjalnie dla psów. Nie należy go stosować u kotów i fretek, gdyż może to prowadzić do przedawkowania.

Specjalne ostrzeżenia

Należy unikać kąpieli i (lub) zanurzenia w wodzie w ciągu 2 dni po podaniu produktu, a także kąpieli częstszych niż raz w tygodniu, ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu tych czynności na skuteczność produktu.

Przed zabiegiem można stosować szampony z emolientami, ale jeżeli są one stosowane co tydzień po podaniu produktu, skracają czas ochrony przed pchłami do 5 tygodni. Cotygodniowe kąpiele z użyciem leczniczego szamponu zawierającego 2% chlorheksydyny nie wpłynęły na skuteczność produktu przeciwko pchłom w prowadzonym przez 6 tygodni badaniu. Psom nie należy pozwalać na pływanie w zbiornikach wodnych przez okres 2 dni po podaniu produktu.

Może dochodzić do wczepiania się pojedynczych kleszczy. Z tego względu, przy niekorzystnych warunkach, nie można całkowicie wykluczyć przeniesienia chorób zakaźnych.

Pchły często przechodzą ze zwierzęcia na jego koszyk, posłanie lub inne miejsca, w których zwierzę regularnie odpoczywa, takie jak dywany czy meble tapicerowane. W przypadku nasilonej inwazji, na początkowym etapie jej zwalczania, miejsca te należy potraktować odpowiednim produktem owadobójczym i regularnie je odkurzać.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Unikać przedostania się produktu do oczu zwierzęcia. Należy upewnić się, że produkt zostanie podany w miejsce, z którego zwierzę nie będzie mogło go zlizać, a także upewnić się, że zwierzęta nie będą wylizywać się nawzajem po podaniu produktu.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Produkt ten może wywoływać podrażnienie błon śluzowych, skóry i oczu. Z tego względu należy unikać kontaktu produktu z ustami, skórą i oczami.
Jeżeli u osób podających produkt lub u leczonych zwierząt występuje nadwrażliwość na produkty owadobójcze lub alkohol, powinny one unikać kontaktu z tym produktem. Unikać kontaktu zawartości
pipetki z palcami. Jeśli do tego dojdzie, należy umyć ręce wodą z mydłem.
Po przypadkowym dostaniu się produktu do oczu należy przemyć je dokładnie czystą wodą.
Po podaniu umyć ręce. Należy unikać dotykania leczonych zwierząt, a dzieciom nie należy pozwalać na zabawę z nimi, aż do momentu wyschnięcia miejsca podania. Z tego względu nie zaleca się podawania produktu zwierzętom w ciągu dnia, ale wczesnym wieczorem. Zwierzęta, którym niedawno podano produkt nie powinny spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi. Podczas podawania produktu nie należy palić, pić ani jeść. 
Działania niepożądane

Wśród bardzo rzadkich podejrzewanych działań niepożądanych, po zastosowaniu produktu odnotowywano przejściowe reakcje skórne w miejscu podania (odbarwienie skóry, miejscowe wypadanie włosów, świąd, zaczerwienienie) oraz uogólniony świąd lub wypadanie włosów. Po zastosowaniu obserwowano również nadmierne ślinienie się, odwracalne objawy nerwowe (zwiększona wrażliwość na bodźce, osowiałość, inne objawy nerwowe), wymioty lub objawy ze strony układu oddechowego. Jeżeli dojdzie do wylizywania produktu, może wystąpić krótkotrwałe nasilone ślinienie spowodowane głównie działaniem substancji pomocniczych.

Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą: - bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).

Stosowanie w ciąży i  laktacji Produkt może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.
Dawkowanie i droga podawania

Przez nakrapianie.

Podawać miejscowo na skórę jedną pipetkę o zawartości 0,67 ml (S) na psa o masie ciała od 2 do 10 kg, co odpowiada minimalnej zalecanej dawce 6,7 mg/kg fipronilu i 6 mg/kg (S)-metoprenu. Ze względu na brak badań dotyczących bezpieczeństwa, minimalna przerwa między podaniami wynosi 4 tygodnie.

Sposób podania:

 1. Trzymać pipetkę w pozycji pionowej.
 2. Postukać w wąską część pipetki, aby upewnić się, że jej zawartość znajduje się w głównej części pipetki.
 3. Oderwać końcówkę.
 4. Rozchylić sierść na grzbiecie zwierzęcia u podstawy szyi, przed łopatkami, tak, aby skóra była widoczna.
 5. Umieścić końcówkę pipetki na skórze i ścisnąć pipetkę kilkukrotnie, aż do całkowitego jej opróżnienia.
 6. Całą zawartość pipetki należy podać w jedno miejsce, bezpośrednio na skórę. W miejscu podania mogą wystąpić przejściowe zmiany dotyczące okrywy włosowej (posklejana/przetłuszczona sierść).
Przedawkowanie

Nie stwierdzono wystąpienia działań niepożądanych w badaniach bezpieczeństwa u docelowego gatunku zwierząt przeprowadzonych u szczeniąt w wieku 8 tygodni, u psów rosnących i psów o masie ciała około 2 kg, przy jednokrotnym podaniu produktu w dawce pięciokrotnie wyższej od dawki zalecanej. Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych może jednak wzrosnąć w przypadku przedawkowania, dlatego też zwierzęta powinny być zawsze leczone przy użyciu pipetek o wielkości odpowiedniej do masy ciała zwierzęcia.

Okres karencji Nie dotyczy.
Okres ważności Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
Przechowywanie Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Opakowanie Pudełko zawierające 3 pipetki pakowane pojedynczo w saszetki foliowe.
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Loughrea, Co. Galway, Irlandia
Dystrybotor Orion Pharma Poland Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5A, Warszawa