Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Fipnil Combo XS

Fipnil Combo XS

Skóra, włosy, pazury

Roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek.

Więcej szczegółów

Produkt dla:

 • kot_20_22

Forma produktu:

płyn 3 pipety x 0,5 ml

Fipnil Combo XS

Fipnil Combo 50 mg/60 mg roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek

SPRZEDAŻ PRODUKTU JEST POD NADZOREM
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie
ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn

Zasady prowadzenia obrotu na odległość

Skład jakościowy i ilościowy

Każda pipetka 0,5 ml zawiera:

 • Substancje czynne: Fipronil 50,00 mg (S)-metopren 60,00 mg
 • Substancje pomocnicze: Butylohydroksyanizol (E320) 0,10 mg Butylohydroksytoluen (E321) 0,05 mg
Postać farmaceutyczna Roztwór do nakrapiania. Przezroczysty, bursztynowy roztwór.
Docelowe gatunki zwierząt

Koty i fretki.

Wskazania lecznicze U kotów:
 • Do stosowania w zwalczaniu inwazji wyłącznie pcheł lub inwazji mieszanych pcheł i kleszczy i (lub) pcheł i wszołów.
 • Eliminacja pcheł (Ctenocephalides spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez okres 4 tygodni. Działanie przeciwko namnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanie larwobójcze) powstających z jaj składanych przez dorosłe pchły, utrzymuje się do sześciu tygodni po zastosowaniu.
 • Eliminacja kleszczy (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Działanie roztoczobójcze produktu utrzymuje się przez okres do 2 tygodni (w oparciu o dane doświadczalne).
 • Eliminacja wszołów (Felicola subrostratus). Produkt może być stosowany jako część programu leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

U fretek:

 • Do stosowania w zwalczaniu inwazji wyłącznie pcheł lub inwazji mieszanych pcheł i kleszczy.
 • Eliminacja pcheł (Ctenocephalides spp.). Działanie owadobójcze przeciwko nowym inwazjom dorosłych pcheł utrzymuje się przez okres 4 tygodni. Zapobieganie namnażaniu się pcheł przez hamowanie rozwoju jaj (działanie jajobójcze) oraz larw i poczwarek (działanie larwobójcze) powstających z jaj składanych przez dorosłe pchły.
 • Eliminacja kleszczy (Ixodes ricinus). Działanie roztoczobójcze produktu utrzymuje się przez okres do 4 tygodni (w oparciu o dane doświadczalne).
Przeciwwskazania

Ze względu na brak dostępnych danych, tego produktu nie należy stosować u kociąt poniżej 8. tygodnia życia i (lub) o wadze poniżej 1 kg.

Produktu nie należy stosować u fretek poniżej 6 miesiąca życia.

Nie stosować u zwierząt chorych (np. z chorobami ogólnoustrojowymi, gorączką) lub u zwierząt w trakcie rekonwalescencji.

Nie stosować u królików ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, a nawet śmierci.

Ze względu na brak odpowiednich badań, nie zaleca się stosowania tego produktu u gatunków innych niż docelowe.

Specjalne ostrzeżenia Unikać przedostania się produktu do oczu zwierzęcia.
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Należy upewnić się, że produkt zostanie podany w miejsce, z którego zwierzę nie będzie mogło go zlizać, a także upewnić się, że zwierzęta nie będą wylizywać się nawzajem po podaniu produktu. Brak jest dostępnych danych dotyczących wpływu kąpieli i (lub) mycia szamponem na skuteczność produktu u kotów i fretek. Opierając się jednak na dostępnych danych dotyczących psów kąpanych z użyciem szamponu od 2. dnia po podaniu produktu, nie zaleca się kąpania zwierząt w ciągu 2 dni od podania produktu.

Może dochodzić do wczepiania się pojedynczych kleszczy. Z tego względu, przy niekorzystnych warunkach, nie można całkowicie wykluczyć przeniesienia chorób zakaźnych. Pchły często przechodzą ze zwierzęcia na jego koszyk, posłanie lub inne miejsca, w których zwierzę regularnie odpoczywa, takie jak dywany czy meble tapicerowane. W przypadku nasilonej inwazji, na początkowym etapie jej zwalczania, miejsca te należy potraktować odpowiednim produktem owadobójczym i regularnie je odkurzać. Nie udokumentowano potencjalnie toksycznego działania produktu na kocięta poniżej 8 tygodnia życia pozostające w kontakcie z leczoną matką. W takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Produkt ten może wywoływać podrażnienie błon śluzowych, skóry i oczu. Z tego względu należy unikać kontaktu produktu z ustami, skórą i oczami.
Jeżeli u osób podających produkt lub u leczonych zwierząt występuje nadwrażliwość na produkty owadobójcze lub alkohol, powinny one unikać kontaktu z tym produktem. Unikać kontaktu zawartości
pipetki z palcami. Jeśli do tego dojdzie, należy umyć ręce wodą z mydłem.
Po przypadkowym dostaniu się produktu do oczu należy przemyć je dokładnie czystą wodą.
Po podaniu umyć ręce. Należy unikać dotykania leczonych zwierząt, a dzieciom nie należy pozwalać na zabawę z nimi, aż do momentu wyschnięcia miejsca podania. Z tego względu nie zaleca się podawania produktu zwierzętom w ciągu dnia, ale wczesnym wieczorem. Zwierzęta, którym niedawno podano produkt nie powinny spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi. Podczas podawania produktu nie należy palić, pić ani jeść. 
Działania niepożądane Koty Wśród bardzo rzadkich podejrzewanych działań niepożądanych po zastosowaniu produktu odnotowywano przejściowe reakcje skórne w miejscu podania (złuszczanie się, miejscowe wypadanie włosów, świąd, zaczerwienienie) oraz uogólniony świąd lub wypadanie włosów. Po zastosowaniu obserwowano również nadmierne ślinienie się, odwracalne objawy nerwowe (zwiększona wrażliwość na bodźce, osowiałość, inne objawy nerwowe) lub wymioty. Jeżeli dojdzie do wylizywania produktu, może wystąpić krótkotrwałe nasilone ślinienie spowodowane głównie działaniem substancji pomocniczych. Częstotliwość występowania działań niepożądanych przedstawia się zgodnie z poniższą regułą: - bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty).
Stosowanie w ciąży i  laktacji Koty:
 • Produkt może być stosowany w okresie ciąży.

Fretki:

 • Badania laboratoryjne prowadzone u kotów nie wykazały działania teratogennego, toksycznego dla płodu czy matki. Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji u fretek nie zostało określone. Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
Dawkowanie i droga podawania

Przez nakrapianie.

Podawać miejscowo na skórę jedną pipetkę o zawartości 0,5 ml na kota, co odpowiada minimalnej zalecanej dawce 5 mg/kg fipronilu i 6 mg/kg (S)-metoprenu. Ze względu na brak badań dotyczących bezpieczeństwa, minimalny odstęp między podaniami wynosi 4 tygodnie.

Podawać miejscowo na skórę jedną pipetkę o zawartości 0,5 ml na fretkę, co odpowiada dawce 50 mg fipronilu i 60 mg (S)-metoprenu na fretkę. Minimalna przerwa między podaniami wynosi 4 tygodnie.

Sposób podania:

 1. Trzymać pipetkę w pozycji pionowej.
 2. Postukać w wąską część pipetki, aby upewnić się, że jej zawartość znajduje się w głównej części pipetki.
 3. Oderwać końcówkę.
 4. Rozchylić sierść na grzbiecie zwierzęcia u podstawy szyi, przed łopatkami, tak, aby skóra była widoczna.
 5. Umieścić końcówkę pipetki na skórze i ścisnąć pipetkę kilkukrotnie, aż do całkowitego jej opróżnienia.
 6. Całą zawartość pipetki należy podać w jedno miejsce, bezpośrednio na skórę.
Przedawkowanie

Koty:

 • Nie stwierdzono wystąpienia działań niepożądanych w badaniach bezpieczeństwa u docelowego gatunku zwierząt przeprowadzonych u kotów i kociąt w wieku 8 tygodni i starszych, o masie ciała około 1 kg, przy podawaniu produktu raz na miesiąc w dawce pięciokrotnie wyższej od dawki zalecanej przez sześć kolejnych miesięcy.
 • Po podaniu może pojawić się świąd.
 • Podanie nadmiernej ilości produktu może spowodować sklejanie się sierści w miejscu podania. Jeśli jednak do tego dojdzie, objaw ten zaniknie w ciągu 24 godzin po podaniu.
Fretki:
 • U fretek w wieku 6 miesięcy i starszych, przy czterokrotnym podaniu produktu w odstępach 2 tygodni w dawce pięciokrotnie przekraczającej dawkę zalecaną obserwowano spadek masy ciała.
Okres karencji Nie dotyczy.
Okres ważności Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
Przechowywanie Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Opakowanie Pudełko zawierające 3 pipetki pakowane pojedynczo w saszetki foliowe.
Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd, Loughrea, Co. Galway, Irlandia
Dystrybotor Orion Pharma Poland Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5A, Warszawa